ΕΚΔΗΛΩΣΗ – «Επιχειρώντας δημιουργικά στην Αθήνα: κοινωνικοί συνεταιρισμοί, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – «Επιχειρώντας δημιουργικά στην Αθήνα: κοινωνικοί συνεταιρισμοί, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία»

  «Ο κόσμος της εργασίας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτέλεσαν τα πρώτα θύματα της κρίσης και της ύφεσης στην οποία οδήγησαν την ελληνική οικονομία τα προγράμματα λιτότητας των μνημονίων. Η κρίση αναδεικνύει εκ των πραγμάτων νέα σχήματα και νέες μορφές επιχειρηματικότητας που καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει η εκρηκτική άνοδος της ανεργίας και […]Read More