Η Ανοιχτή Πόλη στηρίζει απρόσκοπτη λειτουργία του 9,84, αλλά κυρίως και πρωτίστως την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους

Η Ανοιχτή Πόλη στηρίζει απρόσκοπτη λειτουργία του 9,84, αλλά κυρίως και πρωτίστως την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους

Τη Δευτέρα 18/12/2017, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα τη διένεξη της ΔΕΡΑ (9,84) με τη ΔΟΥ Α’ Αθήνας, καθώς και την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) να δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιχείρησης, αλλά και των φυσικών προσώπων που διετέλεσαν Πρόεδροι από το 2006 μέχρι σήμερα, καθώς και των συγγενικών τους προσώπων πρώτου βαθμού συγγένειας για ποσό «κατά προσέγγιση» 5.000.000 ευρώ.

Το επίδικο θέμα είναι κατά πόσο η ΔΕΡΑ, ως δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού από τον νόμο (άρθρο 287 ΠΔ 323/1989), απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου για τις επιχορηγήσεις που λαμβάνει ετησίως από τον Δήμο Αθηναίων. Η ατέλεια αυτή έχει καταργηθεί με τον Ν 2459/1997 εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, μεταξύ των οποίων είναι και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. Το ερώτημα έχει ήδη κατατεθεί στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους και αναμένεται η σχετική απάντηση.

Η δημοτική μας παράταξη,  έπειτα από σχετικές τροποποιήσεις, υποστήριξε το τελικό ψήφισμα που κατατέθηκε από την δημοτική αρχή, στηρίζοντας ουσιαστικά την απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού, αλλά κυρίως και πρωτίστως την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους. Παράλληλα, καταγγείλαμε τη στάση του Δημάρχου, ο οποίος θέλησε να χρησιμοποιήσει αυτή την οικονομική διένεξη και τα πρόσωπα που εκτίθενται εξ αιτίας αυτής της εκκρεμότητας για την οποία ευθύνεται η δική του δημοτική αρχή, προκειμένου να δημιουργήσει σενάρια συνομωσίας  πίσω από την αιφνιδιαστική κίνηση της ΑΑΔΕ αλλά και την επικείμενη ρύθμιση των ραδιοφωνικών συχνοτήτων.