Η Ανοιχτή Πόλη στην παναττική μέρα δράσης για τη Φυλή και το Σχιστό

Η Ανοιχτή Πόλη στην παναττική μέρα δράσης για τη Φυλή και το Σχιστό

Η Ανοιχτή Πόλη, συμμετέχοντας στο συντονισμό συλλογικοτήτων που αντιδρούν στην επέκταση των υποδομών και στην κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στη Φυλή και στο Σχιστό, έδωσε το παρών την Τετάρτη 17/3 στη μέρα παναττικής δράσης που οργάνωσε το Δυτικό Μέτωπο. Μαζί με δεκάδες συλλογικότητες, διεκδικήσαμε την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής και τη διαμόρφωση ενός συστήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών, μακριά από σχεδιασμούς για δημιουργία μονάδων καύσης απορριμματογενών καυσίμων. Ο αγώνας αυτός είναι κρίσιμος και θα συνεχιστεί, διεκδικώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη δίκαιη χωροθέτηση και κατανομή των βαρών, μετά από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς τους και την τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης.