Παρέμβαση σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.)

Παρέμβαση σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.)

 

Σήμερα ο υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας Γαβριήλ Σακελλαρίδης συμμετείχε σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) με θέμα τα ζητήματα στεγαστικής πολιτικής και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροϊδιοκτήτες ακινήτων. Ακολουθεί η παρέμβαση του Γ. Σακελλαρίδη στην εκδήλωση:

 

«Η μικρή ιδιοκτησία αποτελεί ιστορικά τη βασική υποδομή των ελληνικών πόλεων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των νοικοκυριών, αλλά και της μικρής  επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μια αριστερή δημοτική αρχή μπορεί με αποφασιστικό τρόπο να συμβάλει στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και να θέσει τις βάσεις για μια συνολική και μακροπρόθεσμη πολιτική στο επίπεδο του Δήμου, που θα διασφαλίζει το δικαίωμα στην στέγη σε όλους τους κατοίκους της πόλης, αξιοποιώντας την μικρή ιδιοκτησία και σε συνεργασία με τις ενώσεις ιδιοκτητών.

Με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης θέλουμε να ανακοινώσουμε δέσμες προτάσεων, τις οποίες επεξεργαζόμαστε, που αφορούν τόσο την κατοικία, όσο και την επαγγελματική στέγη, και οι οποίες θα εντάξουν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος αξιοποίησής της με κοινωνικά κριτήρια.

Από τη μια, παρέχοντας επιδότηση ενοικίου για συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την απειλή της έξωσης λόγο αδυναμίας κάλυψης του κόστους κατοικίας, σε συνδυασμό με κίνητρα για τους μικρούς ιδιοκτήτες.

Βασική θέση της Ανοικτής Πόλης αποτελεί η δημιουργία ενός θεσμού δημοτικού διαμεσολαβητή ανάμεσα στην στεγαστική προσφορά και στις στεγαστικές ανάγκες πολιτών α) με απότομη μείωση των εισοδημάτων τους εντός της κρίσης, β) που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας ή γ) άλλες ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας με ειδικές δυσκολίες ανεύρεσης στέγης. Στα πλαίσια λειτουργίας αυτού του θεσμού ο Δήμος θα αναλάμβανε να συγκροτήσει, σε εθελοντική βάση, ένα μητρώο αδιάθετων κατοικιών, στο οποίο οι ιδιοκτήτες α) που αδυνατούν να μισθώσουν το ακίνητο τους, β) που διαθέτουν μικρά σχετικά ακίνητα και γ) που αποδεδειγμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, θα μπορούν να διαθέτουν το ακίνητο τους για προκαθορισμένες χρονικές περιόδους (π.χ. 5 έτη) σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Αντιστοίχως, η υπηρεσία αυτή θα αναλάμβανε να συγκεντρώσει αιτήσεις στέγασης από δικαιούχους που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας ή άλλες ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού.

Από την άλλη, ο Δήμος θα μπορούσε να συμβάλει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων μέσα από τη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε μικρούς ιδιοκτήτες ακινήτων και νέους επιχειρηματίες ή κοινωνικές επιχειρήσεις με την συμβολική επιδότηση του ενοικίου, την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και άλλα κίνητρα που θα μπορούσε να παρέχει.

Για την υλοποίηση σχετικών σχεδιασμών για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος ο Δήμος μπορεί να αντλήσει περιορισμένους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF), αν ενταχθούν σε προγράμματα αντιμετώπισης της στεγαστικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Όλες οι παρεμβάσεις μας, τη μορφή κινήτρων, παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεων, στοχεύουν από τη μια να διασφαλίσουν την μικρομεσαία ιδιοκτησία από την επίθεση που δέχεται σήμερα στο πλαίσιο των μνημονιακών πολιτικών, και τις ανάγκες των ενοικιαστών, κατοίκων και επιχειρηματιών, για αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση. Μας ενδιαφέρει κάθε μέτρο να έχει κοινωνική ανταποδοτικότητα και να δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οικονομική δυναμική προς όφελος της πόλης γενικότερα.

Σε κάθε περίπτωση, μια αριστερή δημοτική αρχή θα όφειλε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προστασίας ενάντια σε ενδεχόμενες κατασχέσεις ακινήτων, τόσο μέσα από την νομική υποστήριξη προς πληττόμενους συμπολίτες μας όσο και μέσα από την αγωνιστική στράτευση στο πλευρό τους. Εμείς δεσμευόμαστε να συνδράμουμε σαν Δήμος στη νομική υποστήριξη όσων βρίσκονται υπό την απειλή της κατάσχεσης ή της έξωσης από διαφορετικούς φορείς (δημόσιο, τράπεζες, ταμεία κλπ.).

Στο επόμενο διάστημα της προεκλογικής περιόδου θα παρουσιάσουμε δημόσια τις αναλυτικότερες προγραμματικές μας θέσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στους τομείς της στέγασης και της ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μια νέα δημοτική αρχή στην Αθήνα».