Ανακοίνωση της Ανοιχτής Πόλης για τη σύσταση της “Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο ΑΕ”

Ανακοίνωση της Ανοιχτής Πόλης για τη σύσταση της “Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο ΑΕ”

Η δημοτική κίνηση Ανοιχτή Πόλη, όπως και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ για την προωθούμενη από το υπουργείο Εσωτερικών τροπολογία, με την οποία συστήνεται ο φορέας «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.», με μετοχικό κεφάλαιο που αναλαμβάνεται από το Δήμο Αθηναίων και Δ.Σ. που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου. Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροπολογία, η εταιρεία θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και θα αμείβεται, ανάμεσα σε άλλα, για να διαχειρίζεται τον Εθνικό Κήπο, τον λόφο Φιλοπάππου, αλλά και άλλους χώρους “συναφείς με τους σκοπούς της”. Όπως θα ανέμενε κανείς, η εταιρεία θα μπορεί να αναθέτει σε τρίτους τη σύνταξη μελετών, καθώς και εργασίες συντήρησης και ανάπλασης των χώρων που θα διαχειρίζεται, ενώ μέρος των εσόδων της θα προκύπτει από τη μίσθωση αυτών των χώρων.
Η τροπολογία του υπουργείου βρίσκεται σε προφανή αρμονία με τις αντιλήψεις και τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Μπακογιάννης δεν έχει κρύψει τις προθέσεις του. Το σχέδιό του για την Αθήνα είναι ένα σχέδιο αποψίλωσης των δημοτικών υπηρεσιών, με το Δήμο Αθηναίων σε ρόλο διανομέα εργολαβιών σε χορηγούς, “ευεργέτες” και άλλα οχήματα ιδιωτικού συμφέροντος. Ο κ. Μπακογιάννης ισχυρίζεται ότι αυτός είναι ο δρόμος για να αλλάξει η Αθήνα. Στην Ανοιχτή Πόλη ξέρουμε όμως ότι στο τέλος αυτού του δρόμου μας περιμένει ένας δήμος αποδυναμωμένος, ανήμπορος να επιτελέσει ακόμα και τις πιο κομβικές αρμοδιότητές του, ένας δήμος χωρίς άποψη για την πόλη και τις ανάγκες της.
Η ιδιωτικοοικονομική διαχείριση του δημόσιου χώρου μας βρίσκει καταρχήν αντίθετους, όπως αντίθετους μας είχε βρει πρόσφατα και η απόφαση του κ. Μπακογιάννη να παραδώσει τις υπηρεσίες πρασίνου σε εργολάβους. Πόσο μάλλον που, σε αυτή την περίπτωση, ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση δύο (τουλάχιστον) δημόσιων τόπων με μεγάλη λειτουργική, συμβολική και ιστορική σημασία για την Αθήνα, μια πόλη με τεράστιο έλλειμμα πρασίνου. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου οδηγεί πάντα στον περιορισμό της ελεύθερης χρήσης του από το κοινό και στον έλεγχό του από απρόσιτα στον δημοκρατικό έλεγχο συμφέροντα.
Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα δεν είναι αποδεκτό να προωθούνται τέτοιου τύπου παρεμβάσεις στη φυσιογνωμία του Δήμου Αθηναίων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του Δήμου. Η δημοτική αρχή οφείλει να ανακαλέσει τις όποιες δεσμεύσεις της υποκρύπτει η προωθούμενη τροπολογία και να φέρει τους σχεδιασμούς της προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Είναι φανερό ότι ο κ. Μπακογιάννης έχει μάθει να μην εμπιστεύεται τις δυνατότητες του Δήμου που διοικεί. Αυτό όμως δεν του επιτρέπει να επιβάλλει το όποιο “όραμα” έχει για την πόλη περιφρονώντας την ανάγκη δημοκρατικής νομιμοποίησής του από τους αιρετούς εκπροσώπους των Αθηναίων.
Για την Ανοιχτή Πόλη, ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να υποστηρίξει τόσο τον ιστορικό τόπο του Εθνικού Κήπου, όσο και τον αρχαιολογικό χώρο του λόφου Φιλοπάππου, με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης υποδομών και ανανέωσης του πράσινου που θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε κάθε δημότη και θα αξιοποιεί τις δημοτικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Υπηρεσίες που αντί να υποβαθμίζονται σε ρόλο κομπάρσου, πρέπει να ενισχυθούν σε μέσα και προσωπικό, ώστε αφενός να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δυνατότητές τους και αφετέρου να διασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον.