Ο Δήμος Αθηναίων μειώνει τις δαπάνες κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ δαπανά υπέρογκα ποσά για εργασίες που του παρέχονται δωρεάν από το ΥΠΕΣΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων μειώνει τις δαπάνες κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ δαπανά υπέρογκα ποσά για εργασίες που του παρέχονται δωρεάν από το ΥΠΕΣΔΑ

Σε μια εποχή που οι συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών συνεχίζουν να πλήττουν σημαντικά τμήματα των πολιτών της Αθήνας, η δημοτική αρχή του κου Καμίνη μειώνει πάνω από 1 εκ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 20%, τις δαπάνες του ΚΥΑΔΑ και άλλο 1 εκ. ευρώ τις δαπάνες του ΟΠΑΝΔΑ, όπως προκύπτει από την απόφαση των ΔΣ των   οργανισμών αυτών να αναμορφώσουν τους προϋπολογισμούς τους για το 2015.

Την ίδια στιγμή με απόφασή που πάρθηκε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της δημοτικής επιχείρησης ΔΑΕΜ για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου, με την οποία κοστολογούνται – όπως βεβαιώνουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΑ – εργασίες και υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν από το Υπουργείο σε όλους τους δήμους της χώρας για την λειτουργία των ΚΕΠ. Επίσης κοστολογούνται αφανείς εργασίες ή υπερκοστολογούνται άλλες με την συνολική επιβάρυνση του Δήμου να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ ετησίως.

Τις παραπάνω ενέργειες η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ ανέδειξε αναλυτικά και τεκμηριωμένα και καταψήφισε στις σχετικές ψηφοφορίες του Δημοτικού Συμβουλίου και του ΔΣ του ΚΥΑΔΑ και ΟΠΑΝΔΑ. Δηλώνει, ότι θα συνεχίσει να αποκαλύπτει τις ανεπάρκειες και τις σκοπιμότητες της πολιτικής Καμίνη, γιατί στην ουσία εξαρτά όλο και περισσότερο την κοινωνική και πολιτιστική πολιτική από την καλή(;) διάθεση των χορηγών και συνεχίζει την αδιαφανή οικονομική σχέση του Δήμου με τις δημοτικές του επιχειρήσεις και τους υπεργολάβους σε αυτές.